Stali jsme se adoptivními rodiči zebry Grévyho v ostravské ZOO

Podpořili jsme dobrou věc a přispěli jsme na chov a výživu těchto vzácných a ohrožených zvířat. Zebra Grévyho je ve volné přírodě nejohroženejším druhem zeber. Populace čítající v soucasné době okolo 2000 jedincu se vyskytují v Keni a Etiopii. V Somálsku byla již pravděpodobně vyhubena. Za posledních 30 let poklesly počty zvířat na pouhou pětinu! Situace by mohla dojít tak daleko, že chov v lidské péči potažmo zoologických zahradách bude jednou pro tento druh jedinou šancí na přežití.

zebra Grévy

.

Zdroj:www.zoo-ostrava.cz